alihsan logo
alihsan logo
iso mark
 

KERALA HINDI PRACHARA SABHA

THIRUVANANTHAPURAM-695 014

SUGAMAN HINDHI EXAMINATION RESULT-2015-16

FIRST RANK IN STATE LEVEL

FATHIMA FAHMA (VIII)

SL NO

REG.NO

NAME OF CANDIDATE

CLASS

MARKS

GRADE

1

881

SAFA

VI

35

B

2

882

SANA SHOUKATH

VI

20

C

3

883

HUSNA

VI

45

A1

4

884

NEHA LEHAN

VI

47

A1

5

885

SHAMILY RAHMAN

VI

37

B1

6

886

MOHAMMED SHAMIL

VI

24

C

7

887

FATHIMA FEBIN

VI

24

C

8

888

SHANIBA

VI

36

B1

9

889

RIYA HIND

VI

33

B

10

890

SHAHARBAN

VI

35

B1

11

891

JIMSHA

VI

36

B1

12

892

NIHALA

VI

35

B1

13

893

FATHIMA MIRSHA

VI

33

B

14

894

ANSHI JAHAN

VI

36

B1

15

895

RIHANA P

VI

36

B1

16

896

FIDHA

VI

AB

-

17

897

NAJEEBA

VI

47

A1

18

898

AFIYA NASRIN

VI

AB

-

19

899

LUKUMANUL HAKEEM

VI

32

B

20

900

SHIBIN

VI

47

A1

21

901

FATHIMA RANA

VI

46

A1

22

902

SAHLA SHIFA

VI

37

B1

23

903

SAHLA SHERIN

VI

20

C

24

904

ASMI ASHRAF

VI

AB

-

25

905

FEMI NAZER

VI

40

A

26

906

AYFA

VI

47

A1

27

907

FATHIMA RIYA

VI

AB

-

28

788

SUHAILA PK

VII

45

A1

29

789

MUHSIN VK

VII

47

A1

30

790

FATHIMA SHABA

VII

AB

-

31

791

THASNI MOL

VII

AB

-

32

792

FATHIMA RASHA

VII

31

B

33

793

FATHIMA HIBA

VII

AB

-

34

794

MOONA AMINA

VII

34

B

35

795

HAMNA

VII

40

A

36

796

FATHIMA SALVA

VII

31

B

37

797

HASNA RINZAN

VII

38

B1

38

798

MOHAMMED HAIZAM

VII

20

C

39

799

MOHAMMED JASIM

VII

32

B

40

800

ALTHAF

VII

AB

-

41

801

LULU MAZNA

VII

22

C

42

802

AYISHA LUBA

VII

28

C1

43

803

FATHIMA FIDHA

VII

42

A

44

804

NOURAHAAN

VII

45

A1

45

805

NASEEFA ALI

VII

47

A1

46

806

SHABEEBA

VII

42

A

47

807

FATHIMA HIBA

VII

37

B1

48

808

FATHIMATHUZAHRA

VII

47

A1

49

809

RIDHA

VII

20

C

50

810

KADEEJA

VII

20

C

51

811

MOHAMMED THASHEEL

VII

32

B

52

812

MOHAMMED SABEEL

VII

28

C1

53

813

MOHAMMED RASEEN

VII

45

A1

54

814

MOHAMMED JASIL

VII

47

A1

55

815

MOHAMMED SANIL

VII

42

A

56

816

NASRIN

VII

45

A1

57

817

FATHIMA HIBA

VII

35

B1

58

818

FATHIMA SAFNA

VII

36

B1

59

819

FAYISA

VII

26

C1

60

820

FATHIMA WAFA

VII

46

A1

61

821

FIDHA FATHIMA

VII

36

B1

62

822

NISHWA

VII

43

A

63

823

FATHIMA SHAMNA

VII

27

C1

64

824

SAFWAN

VII

26

C1

65

825

NIVINSHAS

VII

23

C

66

826

AMANA JINANA ASEES

VII

47

A1

67

776

HIBA KP

VIII

32

B

68

777

NOOHA SHUKOOR

VIII

43

A

69

778

FATHIMA HANNA

VIII

44

A

70

779

AYISHA HASNA

VIII

28

C1

71

780

SANA TP

VIII

41

A

72

781

FATHIMA FAHMA

VIII

50

A1

73

782

FATHIMA NASRIN

VIII

31

B

74

783

FATHIMA RUKSANA

VIII

40

A

75

784

MOHAMMED LUKUMAN OP

VIII

40

A

76

785

SHAHINSHA NIYAS

VIII

36

B1

77

786

MOHAMMED FISAN TP

VIII

34

B

78

787

FATHIMA FAHMIN

VIII

33

B

79

788

SHAMLA

VIII

33

B

80

789

RINSHA

VIII

33

B

81

790

RAHIBA K

VIII

34

B

82

791

FATHIMA SANA PT

VIII

25

C1

83

792

FASILA

VIII

30

B

84

793

RINSHIDHA KK

VIII

AB

-

85

794

MOHAMMED RASHID.T

VIII

36

B1

86

795

SALMAN RAEES

VIII

32

B

87

796

FATHIMA MUNA

VIII

30

B

88

797

JUMANA ANJUM

VIII

35

B1

89

798

FATHIMA MISNA

VIII

40

A

90

799

FATHIMA SAADIYA

VIII

36

B1

91

800

NISHANA SHERIN

VIII

30

B

92

801

NUHMA

VIII

23

C

93

802

FATHIMA RUSHDA

VIII

33

B

94

803

AYISHA NAJATH

VIII

28

C1

95

804

FIBA FAISAL

VIII

28

C1

96

805

MACHIL MUFEEDA

VIII

30

B

97

806

FATHIMA SHANIBA

VIII

30

B

98

807

FATHIMA SAFLA

VIII

35

B1

99

808

FATHIMA RASANATH

VIII

33

B

100

809

FATHIMA FIBA

VIII

40

A


Other Links:

RESULT 2018-19

RESULT 2017-18

MCQ Test

PCM exam 17-18

ISTT 2016-17

UKG Entrance-2016-17

MECT Result-2016

SUGAMA HINDI

Entrance Result-Class-1

P.C.M 2015-16


ISTT 2015-2016
Updated on: 20 Apr 2020